เรื่องย่อ แมนโดลิน : คีตเขย่าภพ

แมนโดลินเป็นการ์ตูนแนวต่อสู้-แฟนตาซี ระหว่างนักล่าวิญญาณร้าย วิคแคน (Wiccan) กับวิญญาณร้ายที่เรียกว่า เงา โดยตัวเองของเราชื่อ ตอง เป็นนักล่าของกลุ่ม วิคแคน โดยกลุ่มวิคแคน นี้เป็นผู้ศึกษาเวทย์มนต์และใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อผ่านพลังเวทย์มนต์เพื่อใช้โจมตีศัตรู

การต่อสู้ของวิคแคนนั้นไม่ได้ใช้พลังเวทย์มนต์ยิงใส่กันเหมือนเรื่องในแนวนี้ แต่จะเป็นการเรียก ผู้ปกป้องหรือ อาร์ค่อน(Archon) มาเป็นตัวแทนในการต่อสู้ โดยตองนั้นมี อาร์ค่อนทั้งหมด 6 ตน ซึ่งมีชื่อตามตำแหน่งต่างๆของระบบยุติธรรมสากล จัดจ์ โพรซิคิวเตอร์ บาร์ริสเตอร์ แอคคิวเซอร์ จูรี่ คอนวิกต์ โดยทั้งหกตนนี้ก็จะความสามารถที่แตกต่างกันไป และจะถูกเรียกใช้ในวาระที่ต่างกัน

ส่วนศัตรูของพวกวิคแคน หรือ เรียกกันว่า เงา นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่อุปโลกน์ ขึ้นสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ เป็นตัวแทนสิ่งดลใจให้มนุษย์ทำความชั่ว โดยรูปแบบ ของ เงา นั้นก็จะมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป โดยการดลใจให้มนุษย์ทำความชั่วนั้นก็เหมือนกับการไปสิงร่างของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งเหมือนปรัชญาของ ชอง ฌาค รูโซ่ว์ ที่ว่ามนุษย์นั้นเกิดมาบริสุทธิ์ แต่ถูกปรุงแต่งให้ดีหรือชั่วตามสิ่งที่พบเจอ ในเรื่องนี้เราปรับเปลี่ยนแนวคิดของปรัชญานี้โดยอุปโลกน์ และสร้างตัวตนของความชั่วที่ดลใจมนุษย์ทำผิดขึ้นมา เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่ วิคแคนต้องกำจัดให้สิ้นไป

ในเรื่อง แมนโดลิน จะเรียกว่าแมนโดลินไม่ได้หากมิได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีชนิดนี้ ซึ่งในเรื่อง แมนโดลิน จะเป็นอาวุธในตำนานของผู้ก่อตั้งกลุ่มวิคแคน และ ศาสตร์การใช้อาร์ค่อนในยุค บาโร๊ค ที่หายสาบสูญไป ซี่งกลุ่มวิคแคนได้ใช้เวลา 400 กว่าปี ตามหาเครื่องดนตรีในตำนานชิ้นนี้ ทำให้สมาชิกในกลุ่มวิคแคน บางคนถูก เงาแห่งความโลภ ดลใจให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีเพื่อครองอาวุธชนิดนี้ไว้เป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว จึงเกิดการต่อสู้กันและนำพาความสั่นคลอนเอกภาพในกลุ่มวิคแคนขึ้น แต่ก็หาใช่ว่าสมาชิกทุกคนมีความต้องการที่จะครอบครองเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไม่ สงครามระหว่างผู้ใช้เวทย์มนต์ด้วยกันเองจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

            การต่อสู้ระหว่าง วิคแคนกับเงา หรือ ในกลุ่มวิคแคนด้วยกันเอง จะทำกันในอีกภพหนึ่งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจะหยุดนิ่ง จนกว่าการต่อสู้จะจบลง และสิ่งต่างๆรอบตัวจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการต่อสู้ แต่สามารถจับต้องสัมผัสได้ ด้วยเหตุนี้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้จะไม่มีทางล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

edit @ 16 Dec 2009 21:29:01 by FurSeal

Comment

Comment:

Tweet